Νόμος 3996/11 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Συνεργασία Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας και Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αποτελεσματικότερη προώθηση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία μέσω της συνεργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας και της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας καθιερώνεται ετήσιο πρόγραμμα συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τακτικές κοινές συσκέψεις μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και κοινές συνεδριάσεις με το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων και το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας.

 

2. Στις κοινές συσκέψεις μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εξετάζονται όλα τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας και εργασιακά θέματα που απασχολούν τις τρεις υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Στόχος των κοινών συσκέψεων είναι κυρίως η αλληλοενημέρωση των υπηρεσιών και ο συντονισμός της δράσης τους στα εργασιακά θέματα και θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.