Νόμος 4015/11 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρείες. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονομαστικές. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών δικαίωμα προτίμησης έχουν οι συμμετέχουσες στην εταιρεία συνεταιριστικές οργανώσεις. Ουδείς μέτοχος μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, ουδείς μέτοχος μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης. Σε μία Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη μπορεί να συμμετέχει και άλλη Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, και αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις εγγράφονται και στο Μητρώο των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων με τον Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών και των λοιπών στοιχείων, που θα καθορίσει η απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.