Νόμος 4015/11

Ν4015/2011: Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4015/2011: Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους, (ΦΕΚ 210/Α/2011), 21-09-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Συλλογικές αγροτικές οργανώσεις

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Άρθρο 3: Βασικές αρχές λειτουργίας και αξιολόγησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 4: Καταχώριση στο Μητρώο και αξιολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 5: Ομάδες Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων

Άρθρο 6: Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Άρθρο 7: Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών

 

Κεφάλαιο Α: Δημόσιε πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς αγροτικών προϊόντων και τη ρύθμιση των τιμών τους

 

Άρθρο 8: Διεπαγγελματικές οργανώσεις

Άρθρο 9: Αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας

Άρθρο 10: Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων

Άρθρο 11: Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων

 

Κεφάλαιο Γ: Χρηματοδότηση και κίνητρα υπέρ συλλογικών αγροτικών οργανώσεων

 

Άρθρο 12: Δικαίωμα πρόσβασης

Άρθρο 13: Αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων

Άρθρο 14: Χρηματοδότηση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών και Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Άρθρο 15: Φορολογικά κίνητρα υπέρ Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων

 

Κεφάλαιο Δ: Τροποποιούμενες και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 16: Τροποποιούμενες διατάξεις του νόμου [Ν] 2810/2000 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΦΕΚ 61/Α/2000)

Άρθρο 17: Τροποποιούμενες διατάξεις του νόμου [Ν] 1361/1983 Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ΦΕΚ 66/Α/1983)

 

Κεφάλαιο Ε: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις - Μετατροπές Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων

Άρθρο 19Α: Ευθύνη εκκαθαριστών - Ευθύνη νομικών προσώπων και Διοικήσεων

Άρθρο 20: Καταργούμενες και διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-09-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.