Νόμος 4036/12 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα για τις κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ασκείται η ποινική δίωξη και επιβάλλεται η ποινή στους υπευθύνους για την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού 1107/2009 και των εκτελεστικών αυτού πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του παρόντος Κεφαλαίου. Αυτοί είναι στις προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες, στις προσωπικές εταιρίες οι ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμούς οι διαχειριστές και στις ανώνυμες εταιρίες τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υπεύθυνου. Προκειμένου για αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία ευθύνονται όσοι υπερψήφισαν. Τα ίδια φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα με την προσωπική περιουσία τους, ευθύνονται σε ολόκληρο μεταξύ τους και μαζί με το οικείο νομικό πρόσωπο, για την καταβολή των προστίμων που επιβάλλονται σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.