Νόμος 4036/12 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τέλη και επιβαρύνσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)

 

1. Θεσπίζεται ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για οποιαδήποτε εργασία προκύπτει από την τήρηση των υποχρεώσεων που επωμίζεται σε εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα άρθρα του πρώτου τμήματος του δευτέρου μέρους του παρόντος νόμου μέσω τέλους ή επιβάρυνσης.

 

2. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή εξασφαλίζει ότι το τέλος ή η επιβάρυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεσπίζεται με διαφάνεια και αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος της σχετικής εργασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.