Νόμος 4036/12 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται Εθνικό Σχέδιο Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συστήνεται Επιτροπή υποβολής πρότασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Στην Επιτροπή συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των συναρμόδιων Υπουργείων, Οργανισμών και Ιδρυμάτων, επιστήμονες με ειδικές γνώσεις, εκπρόσωποι των αγροτών, των διακινητών και παραγωγών γεωργικών φαρμάκων, των μεταποιητών και διακινητών ειδών διατροφής, της ΟΚΕ, των περιβαλλοντικών και καταναλωτικών οργανώσεων. Η Επιτροπή συντάσσει πρόταση Εθνικού Σχεδίου Δράσης το αργότερο σε διάστημα πέντε μηνών από την ημερομηνία σύστασής της. Η Εθνική Συντονιστική Αρχή συντονίζει τις εργασίες της Επιτροπής. Η πρόταση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για διάστημα ενός μηνός και στη συνέχεια εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1.

 

3. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή είναι αρμόδια για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, την αναθεώρηση και την κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

4. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 18, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων που προέρχονται από την εφαρμογή της διαδικασίας πώλησης των γεωργικών φαρμάκων όπως προβλέπεται στο άρθρο 36, και περιλαμβάνουν μέτρα προώθησης της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και δράσεις σχετικά με την ενημέρωση των ανθρώπων, οι οποίοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται τα τέλη για τη χρηματοδότηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης, η διαδικασία πληρωμής τους, καθώς και η αναπροσαρμογή των τελών αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.