Νόμος 4036/12 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Έλεγχοι στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και συντονίζει ετήσια ή πολυετή προγράμματα ελέγχου για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στον άνθρωπο και το περιβάλλον, με εξαίρεση τα προγράμματα ελέγχου του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων τα οποία καταρτίζονται και συντονίζονται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.