Νόμος 4036/12 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε όποιον παρασκευάζει, τυποποιεί, συσκευάζει ή αποθηκεύει, με σκοπό την εμπορία, γεωργικά φάρμακα, χωρίς την προβλεπόμενη εγγραφή στο Μητρώο βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων που τηρεί η αρμόδια αρχή, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

 

2. Σε όποιον ασκεί εμπορία χονδρικής πώλησης ή εμπορία λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, χωρίς την προβλεπόμενη αναγγελία έναρξης ή σε περίπτωση απαγόρευσης άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους.

 

3. Όποιος ασκεί εμπορία γεωργικών φαρμάκων, τα οποία δεν έχουν άδεια διάθεσης στην αγορά, τιμωρείται και με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους.

 

4. Σε όποιον διαθέτει προς πώληση γεωργικά φάρμακα, κατά παράβαση των οριζόμενων στο άρθρο 35, επιβάλλεται φυλάκιση από 3 μήνες έως 1 έτος.

 

5. Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει τη διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.