Νόμος 4036/12 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Καταργούμενες - μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 220/1973 (ΦΕΚ 170/Α/1973).

 

β) Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α/1977) όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α/1977) και κάθε αναφορά στο Ανώτατο Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων που γίνεται στο νόμο αυτόν και στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 205/2001 (ΦΕΚ 160/Α/2001) όσον αφορά τα βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

2. Μέχρι την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

 

3. Για όσους κατέχουν άδεια εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 220/1973 (ΦΕΚ 272/Α/1973) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 353/1974 (ΦΕΚ 138/Α/1974), οι διατάξεις της παραγράφου 32 του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Τα ίδια φυσικά πρόσωπα δικαιούνται να εκδίδουν συνταγές σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 35, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 18 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.