Νόμος 4036/12 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 721/1977 για τα βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την περίπτωση δ' του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α/1977) προστίθεται νέα περίπτωση ε' που έχει ως εξής:

 

{ε) Τα βιοκτόνα προϊόντα που ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18 σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 205/2001 (ΦΕΚ 160/Α/2001) όπως ισχύει ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισής τους.}

 

2. Μετά την περίπτωση κ)στ' του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α/1977), προστίθενται νέες περιπτώσεις κ)ζ' και κ)η' που έχουν ως εξής:

 

{κ)ζ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά, οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα προς εκτέλεση των διατάξεων των κανονισμών και αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκτόνα προϊόντα.

 

κ)η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης των βιοκτόνων προϊόντων της περίπτωσης ε' του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α/1977).}

 

3. Το άρθρο 5 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται και στα βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.