Νόμος 4049/12 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται οι εξής διατάξεις:

 

α. Το άρθρο 1 παράγραφος 7 εδάφια β' - ε' του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004).

β. Τα άρθρα 5 παράγραφος 1 εδάφιο δ, 9, 17Β παράγραφος 4, 19 έως 28, καθώς και το παράρτημα σύνθεσης υπηρεσιακών μονάδων του άρθρου 29 ως προς τους αριθμούς 26, 27 και 28 αυτού του προεδρικού διατάγματος 149/2005 (ΦΕΚ 211/Α/2005).

γ. Το άρθρο 41Α παράγραφος 5 περίπτωση στ' εδάφια β' και γ' του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999).

δ. Το άρθρο 2 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008).

ε. Η περίπτωση γ' της υπ' αριθμόν 24689/31-08-1990 (ΦΕΚ 562/Β/1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και της Υφυπουργού Πολιτισμού.

στ. Το άρθρο 18 παράγραφος 6 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008).

ζ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου 3498/2006.

η. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 41Α του νόμου 2725/1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.