Νόμος 4051/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Παροχή εξουσιοδότησης και έγκριση Σχεδίου Δέσμευσης για την εμπιστοσύνη στα στατιστικά στοιχεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρέχεται στον Πρωθυπουργό η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στα Στατιστικά Στοιχεία (Commitment on Confidence in Statistics), με την οποία θα εξασφαλίζεται η εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τα Στατιστικά Στοιχεία και η προσαρμογή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος στον Κώδικα αυτόν, της οποίας το Σχέδιο, στην αγγλική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα και σε μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα I.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.