Νόμος 4058/12 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 10 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 3013/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003), την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3206/2003 (ΦΕΚ 298/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3707/ 2008 (ΦΕΚ 209/Α/2008), προστίθεται εδάφιο ι)β' ως ακολούθως:

 

{ι)β. Υπηρεσίες ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία για την προστασία των επιβαινόντων, του πλοίου και του φορτίου αυτού από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία κατά την έννοια του όρου αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 103 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (νόμος [Ν] 2321/1995 Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της Σύμβασης, (ΦΕΚ 136/Α/1995)).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.