Νόμος 4058/12 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 14 του νόμου 3922/2011 (ΦΕΚ 35/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του νόμου [Ν] 4029/2011, προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:

 

{9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις καθιέρωσης και χορήγησης αποζημίωσης για υπερωριακή, απογευματινή και νυχτερινή απασχόληση, καθώς και απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας σε στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι αποσπασμένα ή διατίθενται στα Γραφεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Γενικού Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.}

 

2. Μετά το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 266/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση καταβάλλεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση για υπερωριακή και απογευματινή απασχόληση, καθώς και για απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.