Νόμος 4058/12 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Στους Διασώστες Πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας χορηγείται αποζημίωση για την προμήθεια της στολής, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με όμοια κοινή υπουργική απόφαση το ύψος του επιδόματος μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία.}

 

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τα πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 33 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.}

 

3. Για το πάσης φύσεως προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας η προβλεπόμενη ισόποση παρακράτηση αποδοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012) παρατείνεται μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο του 2012.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.