Νόμος 4058/12 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προστίθεται περίπτωση η' στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) ως εξής:

 

{η) Για τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος εμβολιασμών οι Κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής των επιστροφών του παρόντος.}

 

2. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010) στο πρώτο εδάφιο η υποπερίπτωση i αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{i) για αποκλειστική διάθεση από νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και από τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.