Νόμος 4058/12 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 84 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2873/1922 Περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΦΕΚ 249/Α/1922), όπως τροποποιήθηκε με το από [ΠΔ] 07-10-1925 προεδρικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως διατάξεων περί ναυτικού μεταλλίου (ΦΕΚ 299/Α/1925).

 

2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 111 και 112 του νόμου 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/2012) αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, ήτοι από τη 12-03-2012.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.