Νόμος 4058/12 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κρατήσεις επί δαπανών που αφορούν προμήθειες ειδών και παροχή υπηρεσιών μέσω διεθνών οργανισμών για λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες προβλέπονται υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εφόσον δεν μπορούν να γίνουν από τους διεθνείς οργανισμούς, προσαυξάνουν το κόστος του υπό προμήθεια είδους ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και καταλογίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των ανωτέρω φορέων.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, χορήγηση προκαταβολής ποσού μέχρι 50% του προϊόντος σχετικού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την πληρωμή δαπανών προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες γίνονται μέσω διεθνών οργανισμών. Η χορήγηση της προκαταβολής γίνεται άτοκα και χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής μετά από σχετικό έγγραφο - αίτημα του διεθνούς οργανισμού και την υποβολή σχετικού τιμολογίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.