Νόμος 4058/12 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με σύμβαση μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Νοσοκομείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και με το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ, ιδρύονται και λειτουργούν στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη -ΕΛΠΙΔΑ που λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ συναφείς υπηρεσίες της, ιδίως Κέντρο Αριστείας, Κέντρο Μεταμόσχευσης Παιδιών και Τράπεζα δοτών μυελού των οστών, καθορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται, ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών, η μελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση των δράσεων αυτών, το προσωπικό που θα απασχοληθεί (ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό), κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα σχετικά με τη χρηματοδότηση, ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι της σύναψης, η διαδικασία, το περιεχόμενο, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και το εάν ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ θα επιλέξει τελικά να είναι αυτός ο αντισυμβαλλόμενος ή άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα συστήσει και θα εδρεύει στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.