Νόμος 4070/12 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Προσαρμογή υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, από την θέση σε ισχύ του παρόντος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους για τη κατάρτιση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, την έκδοση Γενικών Αδειών και τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εφαρμόζουν τις αρχές των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 20 του παρόντος.

 

2. Για περίοδο πέντε ετών, που αρχίζει στις 25-05-2011, οι κάτοχοι δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα οποία είχαν χορηγηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή και εξακολουθούν να ισχύουν για περίοδο πέντε τουλάχιστον ετών μετά την ημερομηνία αυτή, μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την επανεκτίμηση των περιορισμών των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 20 του παρόντος. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, πριν εκδώσει την απόφασή της, γνωστοποιεί στον κάτοχο των δικαιωμάτων την επανεκτίμησή της σχετικά με τους περιορισμούς και του παρέχει εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να αποσύρει την αίτησή του. Εάν ο κάτοχος των δικαιωμάτων αποσύρει την αίτησή του, το δικαίωμα παραμένει αμετάβλητο έως τη λήξη της ισχύος του ή έως το τέλος της ανωτέρω πενταετούς περιόδου, αναλόγως με το ποια ημερομηνία προηγείται.

 

3. Μετά την πενταετή περίοδο, που αρχίζει την 25-05-2011, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι για τα δικαιώματα χρήσης, που έχουν χορηγηθεί μέχρι την 25-05-2011, εφαρμόζονται οι αρχές των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 20 του παρόντος:

 

α) το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθεωρεί τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και κάθε άλλη σχετική απόφαση,

 

β) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επανεκτιμά όλους τους περιορισμούς των δικαιωμάτων χρήσης και κάθε άλλη σχετική απόφαση.

 

4. Τα μέτρα που θεσπίζονται κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν συνιστούν χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης και δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.