Νόμος 4070/12 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Δημοσίευση πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι συναφείς πληροφορίες για δικαιώματα, όρους, διαδικασίες, επιβαρύνσεις, τέλη και αποφάσεις που αφορούν σε Γενικές Άδειες και δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών, δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, προσδιορισμό ειδικών αγορών προϊόντων - υπηρεσιών και γεωγραφικών αγορών, καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας που συμβάλλει στη δημιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, δημοσιεύονται στον ιστοχώρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο, ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι ευχερώς προσιτές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο.

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δημοσιεύει, όπου απαιτούνται, τους όρους πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για την παροχή της εν λόγω πρόσβασης.

 

3. Όταν οι προαναφερόμενες πληροφορίες, ιδίως δε οι πληροφορίες που αφορούν στις διαδικασίες και τους όρους για δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, τηρούνται από άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό κόστος, για την εκπόνηση εύχρηστης σύνοψης όλων αυτών των πληροφοριών, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές της διοίκησης, προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών.

 

4. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίγραφο των αποφάσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.