Νόμος 4070/12 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Εναρμονισμένοι αριθμοί για εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για αγνοούμενα παιδιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προωθεί ειδικούς αριθμούς στο πεδίο αριθμοδότησης που αρχίζει με 116 και προσδιορίζεται στην απόφαση 2007/116/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 15-02-2007, σχετικά με τη δέσμευση της εθνικής περιοχής αριθμοδότησης που αρχίζει με 116 για εναρμονισμένους αριθμούς που αφορούν εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με απόφασή της καθορίζει μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στο πεδίο αριθμοδότησης 116 στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα προς τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές.

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ενημερώνει τους πολίτες για την ύπαρξη και τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται στο πεδίο αριθμοδότησης 116, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν ειδικά τα άτομα που ταξιδεύουν σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, εκτός των μέτρων που αφορούν όλους τους αριθμούς στο πεδίο αριθμοδότησης 116 και λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία που διαχειρίζεται γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την αναφορά περιστατικών που αφορούν αγνοούμενα παιδιά. Η εν λόγω γραμμή εκτάκτου ανάγκης διατίθεται στον αριθμό 116000 και η λειτουργία της αναφορικά με την πρόσβαση κατά τη διεθνή περιαγωγή προσαρμόζεται στα τυχόν τεχνικά πρότυπα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.