Νόμος 4070/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

 

2. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υποχρεούνται στην τήρηση εμπιστευτικότητας εμπορικών πληροφοριών για τέσσερα έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή τους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

3. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υποβάλλουν την προβλεπόμενη από το νόμο 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.