Νόμος 4076/12 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 23 του ένατου άρθρου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012) καταργείται και επανέρχεται σε ισχύ η παράγραφος 23 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011). Οι προβλέψεις της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2621/1998 ισχύουν και για τους φορείς που διαδέχθηκαν ως καθολικοί διάδοχοι αυτούς που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, δυνάμει συγχώνευσης δι' απορρόφησης. Στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 23 του νόμου [Ν] 2621/1998 προστίθεται και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Ειδικά τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων θεωρείται ότι, στους εκπαιδευτικούς και γενικά τους δημόσιους υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου, είχε χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.