Νόμος 4099/12 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αντικατάσταση εταιρείας διαχείρισης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Εταιρεία διαχείρισης δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες παρά μόνον εάν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες από άλλη εταιρεία διαχείρισης. Για τη χορήγηση της άδειας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

 

2. Η νέα εταιρεία διαχείρισης υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απερχόμενης. Απερχόμενη και νέα εταιρεία διαχείρισης ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της απερχόμενης έναντι του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες μέχρι το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων από τη νέα εταιρεία διαχείρισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.