Νόμος 4111/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Λοιπές δημοσιονομικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από 01-01-2013, η Αρχή εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 25 του νόμου 2362/1995, όπως ισχύει.}

 

2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την είσπραξή του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4063/2012 (ΦΕΚ 71/Α/2012) με την ονομασία Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους, αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.}

 

3. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 5 του άρθρου τέταρτου του νόμου [Ν] 4063/2012 (ΦΕΚ 71/Α/2012) τροποποιείται ως εξής:

 

{Έσοδα του λογαριασμού αυτού αποτελούν οι εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και τα χρηματικά ποσά από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.