Νόμος 4146/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων συνιστώνται:

 

α. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία συστήνονται και υπάγονται οι ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α)α) Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής, με τα ακόλουθα Τμήματα:

 

i. Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής.

ii. Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων.

iii. Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

β)β) Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων,με τα ακόλουθα Τμήματα:

 

i. Τμήμα Πολεοδομίας.

ii. Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων.

iii. Τμήμα Δασών.

iv. Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας.

v. Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών.

 

β. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπάγεται επίσης η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, που συστήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000) και με το οποίο καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές της, οι οποίες κατανέμονται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α)α) Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, με τα ακόλουθα Τμήματα:

 

i. Τμήμα Αξιολόγησης.

ii. Τμήμα Ελέγχου.

iii. Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

iv. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

v. Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.

vi Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας.

 

β)β) Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, με τα ακόλουθα Τμήματα:

 

i. Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων.

ii. Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών.

 

γ. Το Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων, που συστήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 178/2000 στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, μετονομάζεται σε Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων, της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και έχει, εκτός των αρμοδιοτήτων του, κατά το προεδρικό διάταγμα 178/2000 και την αρμοδιότητα παροχής φορολογικών κινήτρων για Στρατηγικές Επενδύσεις, κατά το άρθρο 11 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.