Νόμος 4146/13 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει, η από 19-10-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Υπουργού Τουρισμού περί τροποποίησης της υπ' αριθμόν 25368/ΥΠΕ/4/00402/Ε/Ν.3299/04/22-12-2006 απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΤΕΜΕΣ ΑΕ για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 6.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.