Νόμος 4146/13 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Μετοχικό Ταμείο Στρατού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 559/1937 (ΦΕΚ 107/Α/1937) προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να κατανέμει στους μερισματούχους μέρισμα από τα καθαρά ετήσια έσοδα της τρέχουσας χρήσης, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα συνολικά έσοδα του Ταμείου όλων των υποχρεώσεων αυτού, καθώς και ποσού 20.000.000 € ανά έτος για τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 01-07-2012 και λήγει την 31-12-2016.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4284/2014 (ΦΕΚ 190/Α/2014).

 

2. Οι ισχύουσες διατάξεις του ανωτέρω άρθρου αριθμούνται ως παράγραφος 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.