Νόμος 4150/13 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του α' εδαφίου της περίπτωσης γ', καθώς και στο τέλος του β' εδαφίου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 989/1979 (ΦΕΚ 260/Α/1979), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις αντίστοιχες περιπτώσεις γ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006) και ισχύουν, προστίθενται οι λέξεις:

 

{ή διατελέσαντες Πρόεδροι ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι με δεκαπενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε διαχειρίστρια ναυτιλιακή εταιρία εγκατεστημένη στην Ελλάδα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.