Νόμος 4150/13 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Διάσκεψη (Forum) επί εργασιακών ζητημάτων του τομέα ναυτιλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται συλλογικό όργανο διαβούλευσης και διατύπωσης απόψεων με τίτλο Διάσκεψη επί εργασιακών ζητημάτων του τομέα ναυτιλίας. Σκοπός της Διάσκεψης (Forum) είναι η οργάνωση και η συστηματοποίηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων της ναυτιλίας, η καταγραφή και η δημοσιοποίηση συμπερασμάτων και κατευθύνσεων, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των σχετικών ζητημάτων.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Διάσκεψης, τη συμμετοχή μελών και την τήρηση σχετικού Μητρώου, τη δημοσιότητα των εργασιών της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.