Νόμος 4150/13 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Φύλακες παροπλισμένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό νόμιμη απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως φύλακες παροπλισμένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων προσλαμβάνονται εν ενεργεία ναυτικοί ανεξαρτήτως, ναυτικής ειδικότητας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67) έτος της ηλικίας τους.

 

2. Οι συνταξιούχοι, λόγω γήρατος, ναυτικοί που προσλαμβάνονται, κατ' εξαίρεση, ως φύλακες παροπλισμένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων, εφόσον δεν προσφέρονται απογεγραμμένοι ναυτικοί, σύμφωνα με σημείωμα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, μπορεί να είναι ηλικίας έως εξήντα επτά (67) ετών.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 280/2000 (ΦΕΚ 232/Α/2000) και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 της με αριθμό [Α] 3131.2/08/94/30-05-1994 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 449/Β/1994), κατά το μέρος που ρυθμίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και οι γενικές ή ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους, καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.