Νόμος 4150/13 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Καθορισμός οργανικής σύνθεσης επιβατηγών και επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 31ης Μαρτίου, η οργανική σύνθεση προσωπικού γενικών υπηρεσιών επιβατηγών και επιβατηγών / οχηματαγωγών που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες μεταξύ λιμένων της ημεδαπής συνολικής απόστασης από το λιμένα αφετηρίας μέχρι το λιμένα προορισμού μεγαλύτερης των 30 ναυτικών μιλίων καθορίζεται ως ακολούθως, εκτός πλοίων της κατηγορίας αυτής δρομολογημένων σε γραμμές Αργοσαρωνικού, αυτών που εμπίπτουν στην εφαρμογή του Κώδικα Ταχυπλόων Πλοίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ή του Κώδικα Δυναμικά Υποστηριζομένων Σκαφών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και εκείνων των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου:

 

α) Προσωπικό Οικονομικών Υπηρεσιών:

α)α) για αριθμό επιβαινόντων από 100 έως 400, 1 Οικονομικός Αξιωματικός Α' ή Β'.

β)β) για αριθμό επιβαινόντων από 401 έως 800, 1 Οικονομικός Αξιωματικός Α' και 1 Δόκιμος Οικονομικός Αξιωματικός,

γ)γ) για αριθμό επιβαινόντων από 801 και άνω, 1 Οικονομικός Αξιωματικός Α' και 1 Οικονομικός Αξιωματικός Β'.

 

β) Προσωπικό Τροφοδοσίας:

α)α) για αριθμό κλινών επιβατών από 51-300, 1 Βοηθός Φροντιστή,

β)β) για αριθμό κλινών επιβατών από 301-600, 1 Φροντιστής και 1 Βοηθός Φροντιστή.

γ)γ) για αριθμό κλινών επιβατών από 601 και άνω, 1 Φροντιστής, 1 Βοηθός Φροντιστής και 1 Μαθητευόμενος Φροντιστής,

 

Εφόσον δεν προσφέρεται παρασκευαζόμενη επί του πλοίου τροφή, προσλαμβάνεται μόνον 1 Βοηθός Φροντιστή.

 

γ) Προσωπικό Ενδιαιτημάτων:

 

Η καθοριζόμενη από την κείμενη νομοθεσία σύνθεση σε Θαλαμηπόλους, Επίκουρους και Τραπεζοκόμους μειώνονται κατά το ήμισυ (1/2).

 

δ) Προσωπικό Μαγειρείου:

α)α) 150, 01 - 750 κ.ο.χ., 1 Μάγειρας Β' ή Γ',

β)β) 750,01 - 1250 κ.ο.χ., 1 Μάγειρας Α 'ή Β' και 1 Χυτροκαθαριστής,

γ)γ) 1250,01 - 2500 κ.ο.χ., 1 Μάγειρας Α', 1 Μάγειρας Β' ή Γ' και 1 Χυτροκαθαριστής,

δ)δ) 2500,01 - 8000 κ.ο.χ., 1 Μάγειρας Α', 1 Μάγειρας Β' ή Γ' και 2 Χυτροκαθαριστές,

ε)ε) 8000,01 κ.ο.χ. και άνω, 1 Αρχιμάγειρας, 1 Μάγειρας Α', 1 Μάγειρας Β' ή Γ' και 2 Χυτροκαθαριστές.

 

ε) Προσωπικό Μαγειρείου, εφόσον δεν παρέχεται στους επιβάτες τροφή παρασκευαζόμενη εντός του πλοίου:

 

α)α) μέχρι 2000 κ.ο.χ., 1 Μάγειρας Β' ή Γ',

β)β) 2000, 01 - 8000 κ.ο.χ., 1 Μάγειρας Α' ή Β' και 1 Χυτροκαθαριστής,

γ)γ) 8000,01 και άνω, 1 Μάγειρας Α', 1 Μάγειρας Β' ή Γ 'και 2 Χυτροκαθαριστές.

 

2. Ως αριθμός επιβαινόντων για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1)α υπολογίζεται ο μέσος όρος του αριθμού επιβαινόντων, όπως καθορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας ή στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης του πλοίου κατά Θέρος και Χειμώνα. Σε περίπτωση που από το κλάσμα της παραγράφου 1)γ προκύπτει δεκαδικός αριθμός, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα κάτω.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.