Νόμος 4150/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προγραμματισμός - Απολογισμός έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Έως την 20ή Νοεμβρίου εκάστου έτους, οι Γενικοί Γραμματείς και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου υποβάλλουν στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου ετήσιο προγραμματισμό (σχέδιο δράσης) για το επόμενο έτος, το οποίο καταρτίζεται και έχει περιεχόμενο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013). Έως την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, οι Γενικοί Γραμματείς και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου υποβάλλουν στον Υπουργό απολογισμό δράσης για το προηγούμενο έτος. Ο προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καταρτίζονται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και υποβάλλονται, κατά τα ανωτέρω, από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.