Νόμος 4150/13 - Άρθρο 63

Άρθρο 63


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στοιχείο 8 της παραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{8. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να καθορίζονται τυχόν δικαιώματα, αμοιβές και αποζημιώσεις υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τα φορτία κατά τις φορτοεκφορτώσεις στους λιμένες.}

 

2. Με τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας που προβλέπει σχετική επιβάρυνση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.