Νόμος 4150/13 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στα άρθρα 14 και 15 του προεδρικού διατάγματος 175/2002 (ΦΕΚ 158/Α/2002), όπου προβλέπεται η δυνατότητα πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος, από υπαλλήλους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, προστίθεται ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού / Οικονομικού.

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 01-01-2013 και λήγει κατά το χρόνο δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 4)β του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.