Νόμος 4150/13 - Άρθρο 61

Άρθρο 61


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες, οι οποίες εκδίδονται από τις Λιμενικές Αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), όπως ισχύει, των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου, της παραγράφου 3)α του άρθρου δεύτερου και της παραγράφου 3)α του άρθρου έβδομου του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999), όπως ισχύει, καθώς και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 9 του άρθρου εικοστού πρώτου του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει, καταργούνται.

 

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 11 του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μπορεί να εκδώσει απόφαση απαγόρευσης, παύσης ή αναστολής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών όταν η τεχνική μελέτη είναι ελλιπής ή αντιβαίνει στην ΕΠΟ ή τους αρχικούς όρους παραχώρησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.