Νόμος 4150/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αναπλήρωση Διοικούντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, οι διοικούντες τις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αναπληρώνονται ως εξής:

 

α) τον Αρχηγό αναπληρώνει ο αρχαιότερος Υπαρχηγός,

 

β) τον αρχαιότερο ή νεότερο Υπαρχηγό, ο έτερος Υπαρχηγός,

 

γ) τον Γενικό Επιθεωρητή, ο ανώτερος ή αρχαιότερος υφιστάμενός του αξιωματικός,

 

δ) τους Διευθυντές των Κλάδων, ο Επόπτης Κλάδου ή ο ανώτερος / αρχαιότερος Διευθυντής των Διευθύνσεων του οικείου Κλάδου,

 

ε) τους Διευθυντές των Διευθύνσεων του Κλάδου, ο ανώτερος ή αρχαιότερος υφιστάμενός τους αξιωματικός,

 

στ) τους Προϊσταμένους των υπαγομένων στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υπηρεσιών οι ανώτεροι ή αρχαιότεροι υφιστάμενοί τους αξιωματικοί,

 

ζ) τους Τμηματάρχες των Διευθύνσεων του Κλάδου, ο ανώτερος ή αρχαιότερος υφιστάμενός τους αξιωματικός,

 

η) τον Ανώτερο Διοικητή Νομού Αττικής και τους Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων, ένας εξ αυτών,

 

θ) τους Προϊσταμένους Περιφερειακών Διοικήσεων, ο αρχαιότερος υφιστάμενός τους στην Περιφερειακή Διοίκηση, εκτός αν προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής περιοχής δικαιοδοσίας του είναι αρχαιότερος αυτού, οπότε

τον αντικαθιστά ο τελευταίος,

 

ι) τους Προϊσταμένους Λιμενικών Αρχών, οι ανώτεροι ή αρχαιότεροι υφιστάμενοί τους Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.