Νόμος 4150/13 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Βαθμοί Διοικούντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Αρχηγός και οι Υπαρχηγοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής φέρουν το βαθμό του Αντιναυάρχου. Ο αρχαιότερος, μετά τον Αρχηγό, Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι ο πρώτος Υπαρχηγός.

 

2. Ως Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται ο αρχαιότερος Υποναύαρχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

3. Ως Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων και ως Ανώτερος Διοικητής Νομού Αττικής τοποθετούνται Υποναύαρχοι του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

4. Ως Διευθυντές Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετούνται Υποναύαρχοι ή Αρχιπλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ως Επόπτες Υπηρεσιών Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

5. Ως Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διοικήσεων τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι ή Πλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

6. Ως Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, πλην του Γενικού Επιθεωρητή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τοποθετούνται Πλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ανώτεροι Αξιωματικοί τοποθετούνται ως βοηθοί των Επιθεωρητών Περιφερειακών Διοικήσεων, του Ανώτερου Διοικητή Νομού Αττικής και των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

7. Οι Τμηματάρχες των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και των υπαγόμενων σε αυτό Υπηρεσιών φέρουν τους βαθμούς από Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι και Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

8. Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών φέρουν τους ακόλουθους βαθμούς, ανά κατηγορία Λιμενικής Αρχής, ως εξής:

 

α) Οι προϊστάμενοι των Κεντρικών Λιμεναρχείων φέρουν τους βαθμούς από Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι και Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

β) Οι προϊστάμενοι των Λιμεναρχείων φέρουν τους βαθμούς από Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι και Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

γ) Οι προϊστάμενοι των Υπολιμεναρχείων φέρουν τους βαθμούς από Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι και Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

δ) Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Σταθμών φέρουν τους βαθμούς από Επικελευστή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι και Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενοι είτε από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είτε από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

 

9. Οι προϊστάμενοι στις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων φέρουν το βαθμό ανώτερου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατ' εξαίρεση μπορούν να παραμένουν και Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

10. Οι προβλεπόμενοι, κατά τα ανωτέρω, βαθμοί, πλην των βαθμών που προβλέπονται για τις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, μπορεί να καλυφθούν και από στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του αμέσως ανώτερου ή κατώτερου βαθμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.