Νόμος 4150/13 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διοίκηση - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012).

 

2. Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής επικουρείται στην άσκηση των καθηκόντων του από τους Υπαρχηγούς, οι οποίοι είναι οι άμεσοι βοηθοί του. Τα ειδικότερα καθήκοντα των Υπαρχηγών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

3. Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Υπαρχηγούς, στον Γενικό Επιθεωρητή, στους Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων και στον Ανώτερο Διοικητή Νομού Αττικής, στον Διευθυντή Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διοικήσεων, στους Διευθυντές των Κλάδων και των Διευθύνσεων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Αρχηγείο, ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν με εντολή του.

 

4. Οι Υπαρχηγοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Γενικός Επιθεωρητής, οι Επιθεωρητές των Περιφερειακών Διοικήσεων, ο Ανώτερος Διοικητής Νομού Αττικής, οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διοικήσεων, οι Διευθυντές των Κλάδων και Διευθύνσεων του Αρχηγείου, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Αρχηγείο, μπορούν να μεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε υφισταμένους τους το δικαίωμα να υπογράφουν με εντολή τους για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους τα προϊστάμενα αυτών υπηρεσιακά κλιμάκια.

 

5. Με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι Προϊστάμενοι των Κεντρικών Λιμεναρχείων μπορούν να μεταβιβάζουν σε υφισταμένους τους το δικαίωμα να υπογράφουν με εντολή τους για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους τα προϊστάμενα αυτών υπηρεσιακά κλιμάκια.

 

6. Οι ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 και στην περίπτωση α' της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του παρόντος νόμου τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι δε λοιποί Ανώτατοι Αξιωματικοί, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος. Το λοιπό προσωπικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 33/2009 (ΦΕΚ 50/Α/2009), όπως ισχύει.

 

7. Στο Γραφείο του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με αρμοδιότητα, ιδίως, την παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη διασύνδεση αυτών προς τις δράσεις των λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.