Νόμος 4155/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 397/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου}

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 397/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο οποίο υπάγονται:

 

α) Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

 

β) Η παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου και τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες, που ασκούν εποπτεία επί των ανωνύμων εταιρειών για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

γ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

δ) Η συνεργασία με το Εποπτικό Συμβούλιο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) ως διαχειριστή της Βάσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.}

 

3. Η περίπτωση 9 της παραγράφου 2)β του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 397/1988 και η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3419/2005 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.