Νόμος 4155/13 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποίηση άρθρου 144


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 144 του νόμου [Ν] 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η προσφυγή ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία Σημάτων και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 144 του νόμου [Ν] 4072/2012 καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 144 του νόμου [Ν] 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Η Υπηρεσία Σημάτων ενημερώνει άμεσα τον προσφεύγοντα για την εμπρόθεσμη λήψη της προσφυγής, τον αριθμό πρωτοκόλλου που δόθηκε σε αυτήν και την ημερομηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που θα την εξετάσει.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 144 του νόμου [Ν] 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Πρόσθετοι λόγοι επί της προσφυγής μπορούν να υποβληθούν 15 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της ΔΕΣ που θα την εξετάσει.}

 

5. Στο άρθρο 144 του νόμου [Ν] 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

 

{5. Για την εξέταση της προσφυγής εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 145.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.