Νόμος 4164/13 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν πρόκειται για δικαίωμα κυριότητάς τους επί κοινόχρηστων ακινήτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.