Νόμος 4178/13 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός και το αίτημα χρηματοδότησης για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε εντός σχεδίου περιοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των 25 οικοδομικών τετραγώνων και σε κάθε περίπτωση την επιφάνεια των 200 στρεμμάτων.

 

2. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός και το αίτημα χρηματοδότησης για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε εκτός σχεδίου περιοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιφάνεια των 250 στρεμμάτων.

 

3. Το χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου και ο γεωγραφικός προσδιορισμός των δράσεων ανά κατηγορία οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και ορίζεται ως εξής:

 

α. Πολυκατοικίες. Επιλέγεται για πολυκατοικίες άνω των 5 ορόφων.

 

Επιλέγονται οι δράσεις της παραγράφου Δ', περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 40 του παρόντος.

 

β. Οικοδομικά τετράγωνα. Επιλέγεται για πυκνοδομημένες αστικές περιοχές κατοικίας, εντός του αστικού ιστού, καθώς και σε λοιπές αστικές περιοχές με έντονα προβλήματα κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, όπως προκύπτει από τις υπαγωγές που έχουν διαπιστωθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

 

Επιλέγονται οι δράσεις 2 έως 14 της παραγράφου Α' του άρθρου 40 του παρόντος.

 

γ. Δημοτική Ενότητα Σχεδίου Πόλεως: Επιλέγεται για πυκνοδομημένες αστικές περιοχές κατοικίας με μεγάλη πολεοδομική επιβάρυνση.

 

Επιλέγονται οι δράσεις 2 έως 14 της παραγράφου Α' του άρθρου 40 του παρόντος.

 

δ. Αστικά κέντρα και οικισμοί που δεν ανήκουν στις χωρικές ενότητες των εδαφίων 1 και 2, της παραγράφου Β', του άρθρου 40 του παρόντος με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων.

 

Επιλέγονται οι δράσεις 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 της παραγράφου Α' και η δράση της παραγράφου Β' του άρθρου 40 του παρόντος.

 

ε. Παραδοσιακοί Οικισμοί, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού κάλους, Ιστορικοί οικισμοί, Ιστορικοί τόποι, οικιστικά σύνολα χαρακτηρισμένα ως μνημεία. Επιλέγονται οι δράσεις 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 της παραγράφου Α' και τις δράσεις των περιπτώσεων 1, 2 και 3 της παραγράφου Γ' του άρθρου 40 του παρόντος.

 

στ. Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, περιοχές με αυθαίρετη δόμηση.

 

Επιλέγονται οι δράσεις 1, 2, 5, 6, 11, 14 της παραγράφου Α' του άρθρου 40 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

4. Όπου στις ανωτέρω παραγράφους προβλέπονται οι δράσεις 13 και 14 του προηγούμενου άρθρου δύναται να επιλέγονται επιπλέον και οι δράσεις 15 και 16.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 80 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.