Νόμος 4178/13

Ν4178/2013: Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4178/2013: Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 174/Α/2013), 08-08-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης

 

Άρθρο 1: Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

Άρθρο 2: Απαγόρευση υπαγωγής

Άρθρο 3: Δικαιοπραξίες

Άρθρο 4: Τοπογραφικό διάγραμμα

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 (ΦΕΚ 232/Α/1971)

Άρθρο 6: Ποινές

Άρθρο 7: Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών

Άρθρο 8: Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από κατεδάφιση

Άρθρο 9: Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων

Άρθρο 10: Ηλεκτρονική διαδικασία

Άρθρο 11: Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος

Άρθρο 12: Επιτροπή Ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών για λόγους προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος

Άρθρο 13: Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό

Άρθρο 14: Αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέο κτίριο

Άρθρο 15: Ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων σε εξαγορασμένα ακίνητα και σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)

Άρθρο 16: Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος

Άρθρο 17: Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

Άρθρο 18: Γενικές διατάξεις υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου

Άρθρο 19: Ειδικές διατάξεις υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου

Άρθρο 20: Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων

Άρθρο 21: Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου - προθεσμίες

Άρθρο 22: Τιμή ζώνης

Άρθρο 23: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 24: Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης προστίμων

Άρθρο 25: Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών

Άρθρο 26: Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μη δηλούμενων κατασκευών / χρήσεων

Άρθρο 27: Έντυπη διαδικασία

Άρθρο 28: Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

Άρθρο 29: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α

 

Κεφάλαιο Β: Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και τράπεζα γης

 

Άρθρο 31: Πολεοδομικός σχεδιασμός και πρόστιμα

Άρθρο 32: Τράπεζα Γης

Άρθρο 33: Σκοπός Τράπεζας Γης

Άρθρο 34: Πηγές προσφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 35: Ακίνητα υποδοχής

Άρθρο 36: Τίτλος συντελεστή δόμησης

Άρθρο 37: Καθορισμός ζωνών συγκέντρωσης δικαιωμάτων δόμησης και ακινήτων υποδοχής συντελεστή δόμησης οικοδομικών συνεταιρισμών

Άρθρο 38: Ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων

Άρθρο 39: Απόδοση ειδικού προστίμου

Άρθρο 40: Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου

Άρθρο 41: Χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου

Άρθρο 42: Δικαιούχοι χρηματοδότησης και διαδικασία χρηματοδότησης

Άρθρο 43: Διαδικασία διάθεσης του ενιαίου ειδικού προστίμου

Άρθρο 44: Απόδοση του ποσού χρηματοδότησης

Άρθρο 45: Πιλοτική εφαρμογή

Άρθρο 46: Έλεγχος και καταγραφή δόμησης

Άρθρο 47: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποιήσεις διατάξεων περί εκδόσεως αδειών δόμησης, αρμόδιων συμβουλίων και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 48: Τροποποιήσεις των διατάξεων εκδόσεως αδειών δόμησης

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις των διατάξεων περί Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικών Θεμάτων

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις των διατάξεων περί ελεγκτών δόμησης

Άρθρο 51: Λοιπές πολεοδομικές διατάξεις

Άρθρο 52: Τροποποίηση του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010)

Άρθρο 53: Άδειες δόμησης εκκλησιαστικών ακινήτων

Άρθρο 54: Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών

Άρθρο 55

Άρθρο 56: Τροποποιήσεις του νόμου 4148/2013 (ΦΕΚ 99/Α/2013)

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59: Παραρτήματα

Άρθρο 60: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 06-08-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.