Νόμος 4186/13 - Άρθρο 54

Άρθρο 54


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 13 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Καταβολή ειδικής εισφοράς στο γάλα

 

1. Η ειδική εισφορά 1% που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993), όπως ισχύει, καθορίζεται σε 0,75% κατά μέγιστο στην ανά κιλό αξία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για περαιτέρω μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα και επιδόρπια με βάση το γάλα ή μεταπώληση (γάλα νωπό ή θερμικά επεξεργασμένο, συμπυκνωμένο, κρέμα γάλακτος, τυρόπηγμα, σκόνη γάλακτος ή πρωτεϊνών γάλακτος), ανεξαρτήτως προέλευσης.

 

2. Για την είσπραξη και καταβολή της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1, ευθύνονται αποκλειστικά οι επιχειρήσεις συγκέντρωσης - μεταποίησης ή εμπορίας γάλακτος (όπως γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, εργαστήρια παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων και επιδορπίων, επιχειρήσεις εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και κτηνοτρόφοι που μεταποιούν το γάλα της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης), οι οποίες αγοράζουν το προϊόν στο όνομά τους, λειτουργώντας ως πρώτοι αγοραστές εντός της χώρας.

 

3. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ως εξής:

 

α) Ο παραγωγός / κτηνοτρόφος γάλακτος που παραδίδει το γάλα του σε επιχειρήσεις συγκέντρωσης - μεταποίησης ή σε επιχειρήσεις εμπορίας γάλακτος της χώρας υποχρεούται να καταβάλει ειδική εισφορά 0,25% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών του γάλακτος.

 

β) Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2 καταβάλλουν ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι' αυτά χρησιμοποιούν την υποστηρικτική - υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ).

 

Για τις παραπάνω επιχειρήσεις η ειδική εισφορά μειώνεται περαιτέρω:

 

α)α) Στο 0,45% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,40% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι' αυτά χρησιμοποιούν την εργαστηριακή υποδομή του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για τις αναλύσεις και πραγματοποιούν μόνο τη δειγματοληψία με ευθύνη και δαπάνες τους. Η δειγματοληψία τελεί υπό την έγκριση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ και γίνεται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

 

β)β) Στο 0,35% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,20% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι' αυτά δεν χρησιμοποιείται η εργαστηριακή υποδομή του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

Τα εργαστήρια των αυτοελεγχόμενων ή τα ιδιωτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις του γάλακτος πρέπει να έχουν εγκριθεί ή καταχωρισθεί από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή ή τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι αναλύσεις γίνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω εισφοράς, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.}

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2)α του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2127/1993, όπως ισχύουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.