Νόμος 4199/13 - Άρθρο 95

Άρθρο 95: Είσπραξη οφειλών από διαφορές προσωρινής και οριστικής αποζημίωσης απαλλοτριώσεων για σιδηροδρομικά έργα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ποσά που προκύπτουν ως διαφορά μεταξύ της προσωρινής και της οριστικής αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης για σιδηροδρομικά έργα, η οποία έχει εισπραχθεί από τους δικαιούχους, αναζητούνται από τον υπόχρεο προς αποζημίωση ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και αποδίδονται ως έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εφαρμοζομένων αναλόγως για την αιτία αυτή των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 

2. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη λήψη διοικητικών, αναγκαστικών και δικαστικών μέτρων για την είσπραξη εσόδων του Δημοσίου, εφαρμόζονται και στην προκείμενη περίπτωση.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η οφειλή των προσώπων που υποχρεούνται να αποδώσουν τις διαφορές των ποσών που έχουν εισπράξει αχρεωστήτως, ο τρόπος βεβαίωσης της οφειλής ενός εκάστου υπόχρεου στα δημόσια ταμεία ως εσόδου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι διαδικασίες είσπραξης και κάθε σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.