Νόμος 4210/13 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις ως πολιτικό προσωπικό, κατά την έναρξη, ισχύος του νόμου 4172/2013, οι οποίοι είναι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού των αναφερομένων στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1911/1990 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4172/2013, περί διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση κατάργησης της οργανικής τους θέσης, διορίζονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε προσωποπαγή θέση, που συστήνεται εντός 6 μηνών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της κατάργησης της οργανικής τους θέσης και σύστασης προσωποπαγούς, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και δικαιούνται όλες τις απορρέουσες μισθολογικές και άλλες απολαβές.

 

Η παρούσα διάταξη είναι ειδική και ισχύει ανεξάρτητα από την εφαρμογή άλλων διατάξεων που αφορούν τη χορήγηση ευεργετημάτων στους συγγενείς των πεσόντων εν ώρα διατεταγμένης υπηρεσίας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.