Νόμος 4210/13 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 6)β' του άρθρου 31 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι εταιρείες, των οποίων σύνολο ή μέρος των μετοχών ή τα δικαιώματα ψήφου επ' αυτών περιέρχονται άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, εξακολουθούν να υπάγονται στον έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων του Δημοσίου για όσο χρόνο οι μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου επ' αυτών ανήκουν στο Ταμείο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.