Νόμος 4223/13 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Συμπλήρωση διατάξεων στο πέμπτο Κεφάλαιο του νόμου 4174/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.}

 

2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 4174/2013 η λέξη παραρτήματα αντικαθίσταται από τις λέξεις συνοδευτικά έγγραφα και προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα υπογράφεται.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 4174/2013 διαγράφεται.

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις του φορολογητέου εισοδήματος για το οποίο με τις λέξεις της φορολογητέας ύλης για την οποία.

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές.}

 

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη υποβλήθηκε προστίθεται η λέξη εμπρόθεσμα.

 

7. Στο άρθρο 20 του νόμου 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.